Zgodovina društva

Ob dejstvu, da je bila prva strelska tekma na ozemlju Slovenije že 14. julija leta 1562, katere dokumenti so shranjeni v Mestnem muzeju v Gradcu, je naš jubilej sorazmerno mlad, kljub temu pa predstavlja za nas dolgo dobo uspešnega delovanja.Strelsko društvo Vrhnika je bilo ustanovljeno leta 1953, z imenom Strelska družina »Heroj Luka Vrhnika«, na pobudo strelskega zanesenjaka Ivana Podgornika, ki je kot gozdar služboval na Vrhniki. Takrat je bilo strelstvo v glavnem usmerjeno v obrambne namene, zato sta bili glavni strelski panogi vojaška puška in zračno orožje nacionalnega programa. V teh disciplinah smo bolj ali manj uspešno delovali do naše osamosvojitve.

Stalnica takratnega delovanja so bile težave za pridobitev ustreznega strelskega objekta za izvajanje dejavnosti. Selili smo se po vseh mogočih lokacijah: v učilnicah in na hodniku šole, v Krajevni skupnosti, v kino dvorani, strelci v kategoriji trap v Razorski dolini, z malo-kalibrskim orožjem pa v Matjaževki na Verdu.        

Na pobudo pokojnega Jožeta Prvinška , ki je bil zaposlen na Teritorialni obrambi Vrhnika smo pridobili prostor na podstrehi Črnega orla. Uredili smo dokumentacijo in pričeli z gradnjo strelišča. To je bil tudi prvi športni objekt v občini Vrhnika, ki je imel vso potrebno gradbeno dokumentacijo. Strelišče smo dogradili leta 1988. Z dograditvijo strelišča smo v sodelovanju z osnovno šolo začeli izvajati šolski strelski športni krožek in širiti naš šport med najmlajše.

Istočasno smo na zahtevo Strelske zveze Slovenije ustanovili Občinsko strelsko zvezo. Vanjo so bila vključena Strelska društva Dragomer Lukovica, Dolomiti, Vrhnika ter sekciji v Bevkah in Borovnici. Z osamosvojitvijo in spremenjeno organiziranostjo Strelske zveze Slovenije so se po Sloveniji ukinile občinske strelske zveze, na pobudo občine pa smo vse članice Občinske zveze Vrhnika združile v Strelsko družino Vrhnika.

Z našo osamosvojitvijo se je spremenilo naše delovanje. Poudarek so dobile discipline mednarodnega programa, del disciplin nacionalnega programa, z izjemo zračne puške se ni izvajal več. To je pomenilo velik finančni zalogaj, saj znaša minimalna oprema za tekmovalce z zračno puško v mednarodnem programu ali v trapu 3.000 €.

S pridobitvijo ustreznih pogojev za delo so se nizali uspeh za uspehom in tako smo do sedaj osvojili kar nekaj odličnih rezultatov in uvrstitev, tako v mednarodnih kot na državnih tekmovanjih.

Od osamosvojitve pa do danes se lahko pohvalimo z 8 državnimi rekordi, v to je vštet tudi državni rekord reprezentance, katere ekipo so sestavljali tudi naši člani. V članski konkurenci smo osvojili 7 ekipnih ali posamičnih naslovov državnega prvaka, pri mladincih 5 in kadetih 4. V dvojnem trapu in skeetu pa smo dosegli po 3 naslove ter 1 rekord v kategoriji pionirjev.

Med največje uspehe pa nedvomno sodi izgradnja novega strelišča v sosednjih prostorih, ki je tudi vzrok za zamudo praznovanja 60 letnice. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so nam v preteklosti in nam še vedno pomagajo. Skupaj smo prebrodili težave in tako lahko danes uspešno nadaljujemo naše poslanstvo.